Noticies

Referèndum 1 d'Octubre 2017

Observadors electorals internacionals

Preguntes i respostes sobre observació electoral internacional   Poden haver observadors electorals internacionals en el referèndum del dia 1 d’octubre? Sí. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà un procés d’acreditació de missions d’observació electorals internacionals i de visitants internacionals amb l’objectiu de reforçar la transparència i garantia de totes les […]

Referèndum 1 d'Octubre 2017

Interventors i apoderats

Preguntes i respostes sobre interventors i apoderats   Què és un interventor/a? L’interventor/a és la persona assignada pel/per la representant de demarcació d’una formació política (partit polític, federació o coalició) amb representació al Parlament de Catalunya o d’una organització interessada, per realitzar les funcions següents: Assistir la mesa i participar […]

Referèndum 1 d'Octubre 2017

Personal col.laborador de l’Administració electoral

Informació general sobre el personal col·laborador de l’Administració L’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya es dota de personal col·laborador per a les tasques relacionades amb l’execució del referèndum mitjançant un procés de selecció obert als ciutadans inclosos en el cens electoral. Aquest procés de selecció tindrà en […]