Sindicatures electorals

Preguntes i respostes sobre les sindicatures electorals

 

Qui vetlla per la transparència i l’objectivitat del procés electoral?

La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com un òrgan independent i imparcial que s’adscriu al Parlament de Catalunya, és la responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la transparència i l’objectivitat del procés electoral, i l’exercici efectiu dels drets electorals.

 

Qui configura l’Administració electoral?

L’Administració electoral està formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les sindicatures electorals de demarcació, les meses electorals i l’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Les sindicatures electorals i les meses electorals són òrgans independents i no segueixen instruccions, ordres ni resolucions de cap altra institució, llevat de les adreçades per l’Administració electoral i les sindicatures electorals a les meses electoral, i les de la Sindicatura Electoral de Catalunya adreçades a les sindicatures electorals de demarcació.

Més informació:

  • Capítols VI i VII de la Llei del referèndum d’autodeterminació.