Referèndum 1 d’Octubre 2017

Referèndum 1 d'Octubre 2017

Sindicatures electorals

Preguntes i respostes sobre les sindicatures electorals   Qui vetlla per la transparència i l’objectivitat del procés electoral? La Sindicatura Electoral de Catalunya, configurada com un òrgan independent i imparcial que s’adscriu al Parlament de Catalunya, és la responsable de garantir, amb competència a tot el territori de Catalunya, la […]

Referèndum 1 d'Octubre 2017

Observadors electorals internacionals

Preguntes i respostes sobre observació electoral internacional   Poden haver observadors electorals internacionals en el referèndum del dia 1 d’octubre? Sí. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà un procés d’acreditació de missions d’observació electorals internacionals i de visitants internacionals amb l’objectiu de reforçar la transparència i garantia de totes les […]