Observadors electorals internacionals

Preguntes i respostes sobre observació electoral internacional   Poden haver observadors electorals internacionals en el referèndum del dia 1 d’octubre? Sí. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà un procés d’acreditació de missions d’observació electorals internacionals i de visitants internacionals amb l’objectiu de reforçar la transparència […]

Personal col.laborador de l’Administració electoral

Informació general sobre el personal col·laborador de l’Administració L’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya es dota de personal col·laborador per a les tasques relacionades amb l’execució del referèndum mitjançant un procés de selecció obert als ciutadans inclosos en el cens electoral. Aquest […]